Zorg & Welzijn – op zoek naar verbinding en versterking

UPDATE ZORG & WELZIJN juli 2017

Wat is er gebeurd na de stakeholders bijeenkomst?
De medewerkers van Zorg en Welzijn De Meerwaarde hebben samen gebrainstormd naar aanleiding van de tips en tops van de stakeholdersbijeenkomst.

Er is opnieuw een bijeenkomst op De Meerwaarde geweest. Kinderdagverblijf De Dolfijn, medewerkers van Norschoten en De Rozelaar hebben daarin geparticipeerd.

Tijdens dit overleg zijn activiteiten van dit schooljaar geëvalueerd en er is gebrainstormd over een vaste structuur om leerlingen een paar keer per week op oproepbasis praktijkopdrachten op locatie te laten uitvoeren. De ervaring leert dat dit goed georganiseerd moet worden.
Er is gepraat over verwachtingen die we beiden hebben, hoe leerlingen doelgerichter naar een instelling/organisatie kunnen en welke activiteiten leerlingen zouden kunnen doen.

We hebben het voornemen om komend jaar opnieuw een aantal kleine overleggen te organiseren waarin we samen kunnen evalueren en vooruit kijken.

Wilt u ook mee doen in deze participatie? Dan horen wij het graag.

Contactpersonen teamleider Zorg en Welzijn:
Jacobien van der Graaf: 0612628594

februari 2017

Download de POWERPOINT >

De Workshop Zorg en Welzijn gaf verbinding en versterking. Bij de instellingen en organisaties is er bereidheid om onder lestijden leerlingen te ontvangen met gerichte opdrachten, hier zijn wij blij mee!

Het was mooi om te merken dat we gezamenlijke doelen nastreven in de begeleiding van leerlingen.
Zowel het bedrijfsleven als wij vinden het belangrijk dat:

 1. leerlingen zich oriënteren binnen de sector Zorg en Welzijn;
 2. leerlingen kennisnemen van en warm worden gemaakt voor de sector Zorg en Welzijn;
 3. leerlingen de sociale basisvaardigheden beheersen, zoals een hand geven, netjes praten, aankijken.

Wij gaan aan de slag met de volgende tops en tips uit de opbrengst van de workshop:

Tops:

 • Fijn dat deze bijeenkomst er is.
 • Fijn dat er informatieverstrekking is!
 • Nog een keer een bijeenkomst plannen zoals deze, omdat de tijd van de workshop te kort was. Er kan dieper ingegaan worden op hoe we samen kunnen werken.

Tips:

 • Bij aanvang van de stage gerichte opdrachten vanuit leerdoelen.
 • Belangrijk is dat de ‘externe begeleider’ terugkoppelt of het leerdoel is behaald.
 • Concreet aangeven wat je nodig hebt/wilt van de organisatie.
 • Vaste tijden waarop de leerlingen komen. 
 • Een medewerker van een organisatie uitnodigen om een werkveld te introduceren (bedrijfspresentaties op school).
 • Haal de stageplek in de school: cliënten van De Rozelaar kunnen op De Meerwaarde komen, zodat leerlingen hun prestaties/opdrachten kunnen doen.
 • Meer samenwerking met de Rozelaar: leerlingen kunnen met cliënten eten en wandelen.

Met de deelnemers van de workshop is inmiddels contact geweest en zal ook nader contact volgen. Wilt u ook meedoen in deze participatie? Dan horen wij het graag!

Contactpersonen: teamleider Zorg en Welzijn:

Jacobien van der Graaf: 06-12628594