MEERweten - week 28 - 2020

06-07-2020

WEEK 28 7 juli t/m 13 juli 2020

TOERUSTING

LIEFHEBBEN  
     
  Ik heb in mijn achtertuin een heel klein stukje gras. Wel een stukje gras waar ik erg trots op ben en ook heel veel energie in steek zodat het er elk jaar weer mooi groen uitziet.

Mijn buren hebben een iets groter grasveldje en dat ziet er meestal ook groener uit. Hun grasveld is net een tapijt. Daar ben ik eerlijk gezegd best een beetje jaloers op….
Waarom lijkt het gras bij de buren altijd groener? Omdat je het niet van dichtbij bekijkt. Daarom. Als ik door het tuinhek, bij mijn buren, een stoel op het gras zou zetten, weet ik zeker dat ik het volgende zie: Klaver, mos en kale plekken.

“De liefde is geduldig en vriendelijk. Liefde wordt niet jaloers. Liefde schept niet op en vindt zichzelf niet vreselijk belangrijk.”
(1 Korinthiers 13:4)

De liefde wordt dus niet jaloers. Kun jij een ander gunnen wat jij jezelf gunt? Kun jij blij zijn voor de ander als hij of zij iets heeft bereikt, wat jij ook graag wilde bereiken? Denk eens na over de klas waar jij in zit…
Je klasgenoten. Kun jij blij zijn voor hem of haar als ze een hoger cijfer hebben gehaald dan jij?

Sluit het hekje van je tuin. Ga eens rustig op die stoel zitten.
Kijk naar beneden en zie naast al dat mos, klaver en de kale plekken, hoe prachtig de groene sprieten zijn die daar krachtig staan te stralen binnen jouw bereik. Tel al die mooie groene stengels op een oppervlakte van 10m2.
En? Precies…

…Liefhebben is ontdekken wat je ontvangen hebt.
…Liefhebben is je zegeningen tellen.
…Liefhebben is zien wat een overvloed God voor jou heeft.

Vanuit die kracht kun je een ander gunnen wat je jezelf gunt. Omdat je leeft vanuit de diepe overtuiging, dat God jou meer dan genoeg zal schenken. Meer nog dan je nodig hebt!

“De Heer zorgt voor mij zoals een herder voor zijn schapen zorgt. Ik kom niets tekort.”
(Psalm 23:1)

 
 

 

NIEUWS - SCHOOLBREED

INLEVEREN BOEKEN  
 
     
  Afgelopen woensdag heeft u vanuit school de brief gehad met informatie over de tijdelijke nieuwe manier van inleveren van de boeken.
Op donderdag heeft u als het goed is van boekenleverancier Osinga de Jong een email gehad met inleverinstructie; mogelijk is deze in uw spambox gekomen.

Toch géén mail ontvangen? In de brief vanuit school, staat ook vermeld hoe u bij uw boeken-inleverlijst kan komen. Aan het eind van dit bericht wordt het ook uitgelegd.

Het inleveren bestaat uit 2 stappen:

Stap 1:
Op de website van Osinga de Jong logt u in en dan ziet u uw inleverlijst. U kunt dan aangeven welke boeken u bij stap 2 écht gaat inleveren.

Stap 2:
U levert uw boeken in op school op de dag en het tijdstip dat u van uw team of mentor heeft gekregen.

Hoe bij de inleverlijsten te komen wordt uitgelegd in de volgende Instructie film.

De leerlingencode die ingevuld moet worden is de eigen postcode waar de leerling woont.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Servicedesk van boekenleverancier Osinga de Jong via het telefoonnummer 0515 580081.

 
 

HERINNERING INLEVEREN VAN UITGELEENDE LAPTOPS  
     
  A.s. donderdag 9 juli worden de boeken ingeleverd. Tegelijk hiermee moeten ook de door school uitgeleende laptops vanwege Corona weer worden ingeleverd inclusief de oplader.  
 

ACTUELE CORONA-MAATREGELEN  
     
  De richtlijnen van de RIVM zijn per 1 juli aangepast.
De meeste richtlijnen blijven bestaan. Bijvoorbeeld het wassen van handen en thuisblijven als je corona gerelateerde klachten hebt , blijft de norm, maar er zijn ook een paar versoepelingen doorgevoerd.

De belangrijkste veranderingen voor onze leerlingen per 1 juli:

  • Leerlingen hoeven onderling geen afstand meer te bewaren.
  • Leerlingen hoeven niet meer buiten op de stippen te wachten.
  • Leerlingen mogen op het teken van de conciërge zelf naar de klaslokalen gaan en zij mogen na de laatste les zelf naar de uitgang gaan.
  • Bij slechte weer mogen de leerlingen voor aanvang van de lessen in de hal schuilen
  • Leerlingen en onderwijspersoneel bewaren zoveel als mogelijk 1,5m afstand.
  • Ouders/verzorgers mogen weer op school komen voor bijvoorbeeld een gesprek met de mentor. Bij aankomst op school zal gevraagd worden of u coronaklachten heeft.

Heeft u geen klachten, dan bent u van harte welkom.

Tot de zomervakantie blijft het huidige lesrooster van de beperkte openstelling gelden; inclusief de verschillende start- en eindtijden van de lessen.

 
 

AFSCHEID  
     
  Mevrouw Veldhuizen
Op 10 juli mogen we afscheid nemen van mevrouw Veldhuizen – den Daas. Na ruim 40 jaar dienst in het onderwijs en bij het bestuur breekt er een andere periode aan voor haar. We hebben haar al die jaren met passie en plezier haar werk zien doen met liefde voor het vak en de leerlingen.
Veel collega’s hebben zich mogen ontwikkelen onder haar goede begeleiding als coach. De collega’s, team 4gt en de leerlingen zullen haar inzet en belangstelling missen.
We wensen haar een mooie tijd toe in goede gezondheid en Gods zegen voor de toekomst.

Meneer Van Triest
Na 14 jaar gaat de heer van Triest onze schoolverlaten. Meneer van Triest is CKV docent. Hij gaat 2 dagen naar een andere school en daarnaast een groot deel van de week aan het werk in zijn atelier.

We wensen hem veel inspiratie, creativiteit en mooie momenten met de nieuwe uitdaging. Dank voor al het werk dat je met onze leerlingen hebt verzet.


Mevrouw Bakker
Mevrouw Bakker gaat naar een volgende stap in haar onderwijs loopbaan. Na jaren praktijkonderwijs en nu als docent Nederlands bij kader komt er een nieuwe uitdaging. We kennen Mevrouw Bakker als enthousiast en inlevend.

Heel veel succes en plezier in je nieuwe baan en voor de toekomst.


Meneer De Maa
Voor alles is een tijd zegt Prediker in hoofdstuk 3.
De tijd van komen was voor meneer De Maa in 2013. Zeven jaren hebben we gebruik mogen maken van de diensten van meneer De Maa. Met passie heeft hij zijn vak Engels overgebracht op de leerlingen, daarnaast heeft hij zich als mentor altijd ingezet om zijn leerlingen voor te bereiden op een plek in de maatschappij. Met zijn ICT vaardigheden heeft hij veel digitale middelen ingezet om het onderwijs op een hoger niveau te brengen. Het was een mooie tijd waarin we veel van elkaar hebben geleerd. De tijd van gaan is nu gekomen voor meneer De Maa, hij heeft er voor gekozen om zijn talenten op een andere school in te gaan te zetten en hij vertrekt per 1 augustus naar het GSG Guido in Amersfoort.

Namens de afdeling BWI willen we meneer De Maa hartelijk danken voor zijn inzet. We zijn dankbaar voor de tijd en energie die hij in zijn lessen heeft gestoken en zullen zijn enthousiasme voor het vak en zijn leerlingen zeker missen.

We wensen hem veel plezier op het Guido en Gods zegen in zijn leven.

 
 

EEN ZOON VOOR MEVROUW MULDER  
     
  Mevrouw Mulder en haar man hebben een tweede zoon gekregen op 10 juni jl.: Rens! Een broertje voor Femke en Niels.

Van harte gefeliciteerd!

 
 
 
 

NIEUWS - VAN DE GMR

UITSLAG VERKIEZING GMR  
     
 

De afgelopen weken heeft u kunnen stemmen op een twee kandidaten voor de GMR. Afgelopen vrijdag is deze verkiezing gesloten en inmiddels is duidelijk geworden dat m.i.v. komend cursusjaar Frank van Ee en Mirjam van Ginkel-Gerritsen de GMR komen versterken.

We willen de andere ouders bedanken voor het zich beschikbaar stellen en heten Frank en Mirjam van harte welkom.

Tevens is dit het laatste bericht vanuit de GMR dit cursusjaar. Een jaar wat een zeer roerig en bijzonder einde kende vanwege de Corona-perikelen. Ondanks deze moeilijke omstandigheden heeft het onderwijs doorgang kunnen vinden. Dankzij inzet van personeel, ouders en leerlingen is dit schooljaar goed afgerond en daar zijn wij als GMR dankbaar voor.

We wensen alle leerlingen, ouders en het personeel van de Meerwaarde een goede zomervakantie toe!

 
 
 
 

NIEUWS - UIT DE TEAMS

LIJN, VORM EN LICHT  
 
  In het filmpje van 1GT zie je de beeldaspecten lijn, vorm en licht terug.

2GT is aan de slag geweest met het verbeelden van hun eigen mening. Veel leerlingen laten zien dat ze tegen racisme zijn of nemen het op voor de boeren. Maar er zijn ook werken tegen bijvoorbeeld bodyshaming, vloeken en pesten.
Link naar filmpjes

 

 
 

AFSLUITING PROFIELEN PRAKTIJKONDERWIJS  
     
  Maandag 22 juni was het voor de vierdejaars leerlingen van praktijkonderwijs de laatste lesdag van hun profieldeel. De Entree opleiding assistent Horeca, Verkoop & Retail en Dienstverlening & Zorg hebben die dag hun krachten gebundeld.

Als je 's morgens door de gangen van De Meerwaarde liep kwam je een lekkere bakgeur tegemoet. In de grote keuken werd door de leerlingen van Horeca en Dienstverlening & Zorg
namelijk hard gewerkt. In 3 uur tijd moesten er 30 taarten gebakken worden. De 30 taarten zouden als hart onder de riem gegeven worden aan de bewoners en verzorgers van Verpleeghuis Norschoten.

Verpleeghuis Norschoten is al jaren het een onderwijsleerbedrijf van Entree Dienstverlening & Zorg, daarnaast ging er als dank ook twee taarten naar de Elstar het onderwijsleerbedrijf van Entree Horeca. Het was voor de leerlingen goed om elkaar op de slotdag weer te mogen ontmoeten en samen in deze coronatijd iets voor de maatschappij te kunnen beteken.

's Middags werden door de leerlingen van Verkoop & Retail de taarten vakkundig ingepakt en voorzien van een lieve groet namens ons allemaal. Daarna zijn de taarten bezorgd bij de locaties Kweekweg, Klaverweide en Drostendijk van Verpleeghuis Norschoten en bij de Elstar.

Het was mooi om te zien dat de taarten met enthousiasme werden ontvangen en dat we na afloop hoorden dat iedereen het enorm gewaardeerd heeft.
De taarten waren heerlijk.

Namens Norschoten en de Elstar BEDANKT.❤

 
 
 

 

Postadres
Postbus 223
3770 AE Barneveld


Bezoekadres
Rietberglaan 6
3771 RD Barneveld
 


Contact
T 0342 404 777
info@demeerwaarde.nl