MEERweten - week 38 - 2020

14-09-2020

WEEK 38 ‚óŹ 15 september t/m 21 september 2020

DAGOPENING

SELFIE  
     
 

Het woord ‘selfie’ kent inmiddels iedereen. Je hebt er vast wel eens één gemaakt. Waarschijnlijk wel meer dan één J

Deze week denken we na over dit verschijnsel. Hoe kijk je aan tegen jezelf(ie) en hoe kijkt God naar ons? Jezus is als het ware Gods ‘Selfie’. Hij laat zien wie God is! Hij wil ons ook laten zien wie wij écht zijn!

 
 

MAANDAG 14 SEPTEMBER

De eerste ‘selfie’

Genesis 1:26

DINSDAG 15 SEPTEMBER

Jezelf(ie) worden

Psalm 37:4

WOENSDAG 16 SEPTEMBER

De ander in beeld

Colossenzen 3: 12,13

DONDERDAG 17 SEPTEMBER

Perfecte ‘Selfie’

Hebreeën 1:3

VRIJDAG 18 SEPTEMBER

Waar ben je(selfie)?

Genesis 3:9

 

 

NIEUWS - SCHOOLBREED

CORONA-UPDATE  
     
  Goede start schooljaar
Inmiddels hebben we twee schoolweken achter de rug. Het is in deze periode over het algemeen goed gegaan. Er kon op een redelijk normale manier lesgegeven worden ondanks alle beperkende maatregelen en veiligheidsvoorschriften.
Omdat we het belangrijk vinden dat we samen ATTENT blijven bij het opvolgen van de coronaregels, zullen we regelmatig de regels onder de aandacht brengen. Helpt u mee?

We zijn erg blij en dankbaar dat er op onze school nog geen coronabesmettingen zijn vastgesteld. En wat zou het prachtig zijn wanneer we dat zo kunnen houden. We kunnen het onderwijs dan op de normale manier door laten gaan. Samen kunnen we hier veel in bereiken.

Mocht uw kind corona hebben, dan vragen we u om dit de mentor of teamleider te laten weten zodat we zonder de naam van uw kind te noemen, andere ouder(s)/verzorger(s) en personeelsleden kunnen informeren.

Afwezigheid docenten/uitval lessen
Inmiddels hebben we wel verschillende docenten die zich hebben laten testen vanwege verkoudheidsverschijnselen of contactonderzoek. Dit betekent helaas uitval van lessen, omdat het een aantal dagen duurt voordat de uitslag er is.

We houden er rekening mee dat de afwezigheid kan gaan oplopen de komende maanden. We willen u daarom vertellen hoe we daar in het algemeen mee omgaan.
Uitgangspunt is dat we proberen zoveel mogelijk lessen door te laten gaan. Soms neemt een onderwijsassistent een les over of soms een collega uit het team. Dit voorkomt al veel uitval.

Wanneer er toch lessen uitvallen, wordt er zoveel als nodig is, gezorgd voor opdrachten in de ELO It’s Learning. Op die manier kunnen leerlingen thuis zelfstandig aan de slag.

En wat als…?
Er zijn twee situaties die er voor kunnen zorgen dat we extra beperkende maatregelen moeten nemen. Het kan zijn dat er op onze school coronabesmettingen worden vastgesteld of het kan zijn dat de Overheid nieuwe beperkende maatregelen voorschrijft. Voor beide situaties zijn we ons aan het voorbereiden. Dus wat doen we als…?

We zien om ons heen al scholen die te maken hebben met corona en die op een creatieve manier maatwerkoplossingen bedenken. We leren daarvan en nemen dat mee in onze plannen.

ELO en Online lessen/contacten
Voor alle scenario’s geldt dat we ons erop voorbereiden. Voorwaarde voor een goede voortgang van het onderwijs is het werken met de ELO It’s Learning en lessen/contacten online. Op beide onderwerpen zijn we verdere stappen aan het nemen. We willen er zo goed mogelijk klaar voor zijn als…

 
 

ONTWIKKEL(MID)DAGEN DOCENTEN SCHOOLJAAR 2020-2021  
     
  Vorige week hebben we u in MEERweten geïnformeerd over de ontwikkel(mid)dagen voor onze docenten en wat dit betekent voor het rooster van onze leerlingen.

Naast de ontwikkelmiddagen zijn er drie ontwikkeldagen, waarop lessen op afstand plaatsvinden en voor de betreffende vakken een goede opdracht klaarstaat, waarmee de leerlingen zelfstandig aan het werk gaan.
Omdat de datum van de ontwikkeldag in december verkeerd vermeld stond, hebben we de ontwikkelmomenten nog een keer voor u op een rijtje gezet.

De ontwikkeldagen zijn gepland op:

  • Di. 29 september
  • Di. 15 december
  • Di. 23 maart

De ontwikkelmiddagen zijn gepland op:

  • Do. 29 oktober
  • Ma. 16 november
  • Do. 3 december
  • Woe. 20 januari
  • Vr. 5 februari
  • Ma. 15 februari
  • Vr. 9 juli

Op de dagen met een ontwikkelmiddag hebben de leerlingen een 40-minutenrooster:

Onderbouw

Bovenbouw / PrO

1 08.20-09.00
2 09.00-09.40
pauze 09.40-10.00
3 10.00-10.40
4 10.40-11.20
5 11.20-12.00

1 08.20-09.00
2 09.00-09.40
3 09.40-10.20
pauze 10.20-10.40
4 10.40-11.20
5 11.20-12.00

 
 

CONTACTMOMENTEN MET OUDER(S)/VERZORGER(S)  
     
  Vanwege de RIVM-richtlijnen is het organiseren van grote bijeenkomsten niet wenselijk. De Meerwaarde heeft om die reden besloten iedere bijeenkomst waarbij ouder(s)/verzorger(s) betrokken zijn, opnieuw te bekijken op haalbaarheid.

Per team zal bekeken worden of het haalbaar en wenselijk is om een middag/avond op school te organiseren. U wordt hierover door het betreffende team geïnformeerd. Houd uw mailbox dus goed in de gaten.

 
 
 
 

NIEUWS - VAN DE DECANEN

KEUZEPROCES KLAS 2 VERLOOPT ANDERS  
     
  De leerlingen die nu in klas 2 Basis, Kader en GT zitten (over techniekroute verderop nog iets) hebben in klas 1 niet kunnen kennismaken met alle afdelingen die wij op school hebben. Doordat de school een tijdlang gesloten is geweest, hebben ze twee afdelingen nog niet goed ervaren.

Dit moeten we nu in klas 2 dus nog inhalen, voordat leerlingen kunnen aangeven wat de twee meest interessante afdelingen voor hen zijn. Tot de herfstvakantie gaan de tweede klassers dus nog 3 weken naar de ene afdeling en 3 weken naar de andere afdeling. Dat is korter dan normaal, maar het geeft ze tenminste wel een beeld van de afdeling.

Vóór de herfstvakantie ga ik (de decaan) de klas in, om leerlingen een keuzeformulier te laten invullen. Van de zes afdelingen die we hebben op De Meerwaarde, kiezen ze twee afdelingen waar ze nog verder mee willen kennismaken. Daar gaan ze twee periodes van 10 weken naar toe. De leerling krijgt een brief mee waar de gemaakte keuze op staat en we vragen u om die voor akkoord te ondertekenen.
In februari volgt de voorlichting voor ouder(s)/verzorger(s) en kunt u op de afdelingen kijken waar uw kind les heeft gevolgd.

Leerlingen maken daarna de keuze voor een profiel voor de bovenbouw. Dat is meteen de definitieve keuze. Dus gesprekken thuis en met de mentor zijn dan belangrijk. Je kiest de afdeling waar je in klas 3 en 4 les volgt en examen gaat doen. Dat is niet meteen bepalend voor de opleiding of beroep, je kunt met een diploma nog alle kanten op in het MBO.

De leerlingen van de Techniekroute hebben vorige week aangegeven welke twee techniekafdelingen hen het meeste aanspreken. Daar volgen ze nu op dinsdagmorgen les voor twee periodes van ruim 10 weken. In februari is er ook voor de ouder(s)/verzorger(s) van deze leerlingen een informatieavond en de leerlingen kiezen daarna ook meteen definitief een afdeling voor de bovenbouw.

Van die definitieve keuze krijgt u ook een brief die ondertekend moet worden.

Heeft u vragen?
Neem contact op met de mentor of mail naar decanaat@demeerwaarde.nl
mevrouw Bakker, decaan

 
 
 
 

NIEUWS - UIT DE TEAMS

MAATSCHAPPELIJKE STAGE 3GT  
     
  Het startsein voor de Maatschappelijke Stage (MAS) voor de leerlingen van 3GT is gegeven!

Medewerkers van Bureau Welzijn Barnveld hebben in de eerste schoolweek aan alle 3GT leerlingen een voorlichting over de MAS gegeven. Deze Maatschappelijke Stage is bedoeld om jongeren een bijdrage te laten leveren aan de samenleving. Dit doen ze door stage te lopen als vrijwilliger bij bijvoorbeeld een sportvereniging, kinderboerderij of voedselbank. In tegenstelling tot voorgaande jaren kunnen leerlingen nu ook zélf voor een stageplek kiezen, dit vergroot de kans op een plek die de leerling zelf ook echt leuk vindt. Daarnaast kan er ook nog steeds een stageplek gekozen worden uit de database van Bureau Welzijn Barneveld. De komende maanden zullen alle leerlingen 16 uur stage gaan lopen bij één van deze non-profit organisaties. Meer informatie is te vinden op de volgende site: http://masbarneveld.nl

Wij hopen op een mooie en waardevolle periode voor de leerlingen!

 
 
 

 

Postadres
Postbus 223
3770 AE Barneveld


Bezoekadres
Rietberglaan 6
3771 RD Barneveld
 


Contact
T 0342 404 777
info@demeerwaarde.nl