Participatie bedrijfsleven in het groene onderwijs

UPDATE GROEN juli 2017

Naast de binnenring vanuit de stakeholdersbijeenkomst wil de afdeling Groen ook een bijeenkomst organiseren voor de stagebedrijven.
Dit zijn bedrijven waar veel van onze leerlingen jaarlijks stage lopen en waar we praktijklessen geven. Dit om de bedrijven meer te betrekken bij het onderwijs, waaruit eventuele verdere samenwerking voort kan komen.

Na de stakeholdersbijeenkomst van januari jl.  heeft de afdeling Groen een project opgezet met Landbouwmechanisatiebedrijf
Van Hamersveld m.b.t. het werken met agrarische techniek in een authentieke situatie. Een groepje leerlingen reviseert op het bedrijf een trekker met behulp van een monteur.

Tevens heeft er een gesprek plaats gevonden met het Groenhorst College over verdere samenwerking. Het eerste resultaat is dat leerlingen twee keer per jaar in het kader van hun loopbaandossier workshops volgen in verschillende richtingen bij het Groenhorst.
Verder is de afdeling Groen in gesprek met de Intratuin over nog verdere samenwerking.

Ook wordt er een zintuigentuin bij De Meerwaarde aangelegd met de vereniging Groei en Bloei en de Briellaerd en een project van vierkante meter moestuintjes bij een basisschool gestart.

Kortom zijn er al heel wat uitgebroede eitjes!

februari 2017

De workshop ‘Participatie bedrijfsleven in het groene onderwijs’ bestond uit een korte algemene rondleiding door het gebouw en de verschillende werkplekken op de afdeling Groen.

Hierbij heeft iedere docent vanuit zijn eigen vak verteld welke samenwerkingsverbanden/ projecten er nu al zijn en hoe het onderwijs vorm wordt gegeven. En dat zijn er bij Groen al behoorlijk wat. Hierbij kwamen al heel wat vragen naar boven en kwam de discussie op gang over de keuzes die we maken in ons onderwijs en de competenties die leerlingen nodig hebben en waar behoefte aan is in het bedrijfsleven of vervolgonderwijs.

Na de rondleiding hebben de deelnemers aan de hand van Kahoot (digitaal response tool), met ieder een eigen iPad om deel te nemen, stellingen beantwoord. Aan de hand van de uitkomst is per vraag  hierover gediscussieerd en kwamen er gelijk al wat uitgebroede ideeën uit.

Voorbeelden van ideeën:

  1. Dhr. Uljee van de Intratuin had al een specifiek idee en wil graag een gesprek met De Meerwaarde om dit verder te bespreken.
  2. Overkoepelende hoveniers (René Brand) vanuit Veluweplant/AOC oost zien samen kansen om projecten op te starten om het groen te promoten. 
  3. ‘Jouw tuin mijn tuin’ wil samenwerking om een moestuin-project op te starten.
  4.  Samenwerking met Van Hamersveld lmb om een tractor te reviseren.
  5.  Het Groenhorstcollege ziet kansen in praktijklessen op hun eigen locatie.

We werken al samen met twee maneges, verschillende boerderijen, het Kinderhospice, hovernierscentrum De Briellaerd, vereniging Groei en Bloei en verschillende stagebedrijven.

Project restaureren/ reviseren tractor/trekker
In januari volgen de leerlingen van Groen een workshopdag bij mechanisatie bedrijf Van Hamersveld Imb waarbij een aantal leveranciers en merken zich presenteert en waarbij leerlingen les krijgen in het gebruik, onderhoud en veiligheid van machines. Hierbij is ook het idee ontstaan voor het project van het restaureren/reviseren van een tractor in een authentieke situatie.

Een beperkt aantal leerlingen van de afdeling Groen heeft interesse in Agrarische Techniek. Deze groep leerlingen is betrekkelijk klein, maar is wel van belang voor een diversiteit van de populatie leerlingen binnen de afdeling Groen. Techniek heeft een andere plaats in het curriculum gekregen. Om leerlingen toch ook in de derde klas meer techniek te kunnen bieden aan de hand van de kerndoelen uit de profieldelen, willen wij samen met Mechanisatiebedrijf Van Hamersveld een oudere tractor/trekker restaureren en bedrijfsklaar maken. Hier kunnen leerlingen om de drie weken een dagdeel aan werken bij het mechanisatiebedrijf onder leiding en met behulp van een monteur.

Vanaf 6 februari 2017 zijn de leerlingen enthousiast begonnen aan de restauratie. Een prachtig voorbeeld van een geweldige samenwerking tussen bedrijfsleven en De Meerwaarde.

Al met al was het een geslaagde bijeenkomst! Er is genetwerkt en er zijn samenwerkingsverbanden aangegaan op een gezellige en ontspannen manier. Dit leidde tot goede gesprekken en op zijn minst bevruchte eieren die nu warm gehouden moeten gaan worden, maar wat ook het begin kan zijn van nieuwe ideeën en hechtere contacten.

De afdeling Groen wil alle deelnemers aan de workshop bedanken voor hun komst en inbreng in deze bijeenkomst!

Erik van de Toorn: 06-52447288
Hendrikjan Rietberg: 06-20737525