Samenwerking Economie & Ondernemen
met het bedrijfsleven

UPDATE ECONOMIE juli 2017

Na de stakeholders bijeenkomst hebben we een aantal gastlessen laten verzorgen door mensen uit de praktijk. Ook hebben we een stageadres kunnen toevoegen aan onze lijst.
In het komende schooljaar starten we in klas 4 met de vernieuwing van het vmbo.
Bij Economie en ondernemen ( E&O) stroomt een kwart van de leerlingen uit naar andere werkvelden dan economie.
Om daar aan te beantwoorden gaan we starten met een keuzedeel ‘facilitair’, gericht op onderhoud en beheer. Daarnaast gaan we een het keuzevak ‘geüniformeerde beroepen‘ aanbieden. We willen deze keuzedelen ervaringsgericht invullen met veel aandacht voor de praktijk.
In de voorbereiding hebben we al veel contacten gelegd met bedrijven en instellingen en dat willen we graag uitbreiden.

In de toekomst willen we graag samen met de middenstand gaan kijken of er behoeftes zijn die we kunnen invullen. Wellicht is het mogelijk dat we bijscholing gaan verzorgen op het gebied van verkooptechniek of gebruik van automatisering. Hechte samenwerking zal voor alle partijen voordeel opleveren.

februari 2017

Download de POWERPOINT >

Als er één praktijkvak of afdeling past bij het bedrijfsleven van Barneveld dan is dat Economie & Ondernemen. De naam van de afdeling zegt het immers al. We zijn bezig met alle aspecten binnen onze (plaatselijke) economie en willen leerlingen daarnaast uitdagen op het gebied van ondernemen.

Binnen De Meerwaarde en dus ook bij Economie & Ondernemen, willen we graag naar praktijkgericht onderwijs, dat aansluit bij de beleving van de leerlingen. Dit praktijkgerichte onderwijs wordt in een contextrijke omgeving aangeboden, wat betekent dat de leerlingen inzicht krijgen in wat de schoollessen met hun dagelijkse leven (nu & in de toekomst) te maken hebben.

Om leerlingen een goed beeld van de werkelijkheid te laten krijgen werken we graag samen met het bedrijfsleven. Er zijn door de jaren heen verschillende initiatieven ontwikkeld, die jaarlijks herhaald worden:

 1. Lintstage van 3 weken in klas 3 kader.
 2. Dagstage in klas 3 & 4 Basis en in 4 kader.
 3. Project Ondernemen  een markt rond de school waar producten van ondernemers uit Barneveld te koop aangeboden worden.
 4. Banenmarkt leerlingen presenteren een bedrijf en werven fictief personeel voor dat bedrijf.
 5. Gastlessen van en bedrijfsbezoeken bij diverse ondernemers uit Barneveld en omstreken.

Opvallend tijdens onze ontmoeting met de stakeholders was ons gesprek omtrent eisen voor personeel. Bijna unaniem was men het erover eens dat (grond)houding, manieren en motivatie veel belangrijker zijn dan kennis en vaardigheden rondom de werkzaamheden. Deze laatste zaken kunnen vaak in het bedrijf zelf aangeleerd worden. Het schort echter volgens de stakeholders nog weleens aan sociale vaardigheden en verantwoordelijkheidsgevoel.

Als er al gesproken werd over bepaalde vaardigheden die gewenst zijn bij werknemers dan gaat het om het omgaan met basisprogramma’s als e-mail, Word, Excel en een digitaal boekhoudpakket. Daarnaast mogen we als De Meerwaarde meer aandacht besteden aan het oefenen met telefoneren en rollenspelen.

Naast het bespreken van aandachtspunten op het gebied van toekomstig personeel hebben we besproken wat we als De Meerwaarde en de stakeholders (meer) voor elkaar kunnen betekenen. Hieronder de belangrijkste uitganspunten:

Wat kunnen we als school voor uw bedrijf betekenen?

 1. Regelmatig een sessie als deze organiseren.
 2. In plaats van catering inhuren op een evenement, dit deels door de leerlingen van De Meerwaarde te laten invullen/ aankleding van bijeenkomst op bedrijf.
 3. Ieder talent telt ► leerlingen zijn toekomstige medewerkers/ vakmensen ==> van essentieel belang!
 4. Project ideeën uitwerken: welke ideeën hebben leerlingen over inrichting van een speelplaats of rotonde...?? Posters/ informatie laten maken die jongeren aanspreken

Wat kunt u als bedrijf voor de school betekenen?

 1. Bedrijfsbezoek/ gastles verzorgen/ aanbieden leerwerkplekken BBL.
 2. Gastles verzorgen: hoe baan vinden/ workshop solliciteren verzorgen of cv maken
 3. Gastles verzorgen over “klein beginnen”. Hoe begin je lokaal een bedrijf?
 4. Leerlingen van De Meerwaarde en het JFC met elkaar laten samenwerken/ van elkaar laten leren.
 5. Bedrijfsbezoek/ workshop verzorgen rondom bandenwissel

Naast de door ons gestelde vragen kwamen de ondernemers zelf met een aantal mooie ideeën en aandachtspunten. Er is nu al echt behoefte aan werknemers die willen werken met de handen. Men vermoedt dat deze behoefte alleen maar zal toenemen. Het gaat nu met name om lassers, grondwerkers, chauffeurs, kraanmachinisten en bijvoorbeeld glazenwassers. De glazenwasser zelf vertelde enthousiast over zijn beroep en bedrijf. Inspirerende verhalen als deze kunnen onze leerlingen helpen bij de oriëntatie op de brede arbeidsmarkt.

Het is goed om als school te blijven communiceren met de stakeholders, die wij vragen om een bijdrage te leveren aan het leerproces. Ontvangen tip: Als leerlingen contact leggen is het goed om later als docent ook nog even contact te zoeken. Dan zijn voor iedereen de verwachtingen duidelijk.

Wij kijken terug op een geslaagde bijeenkomst, die zeker een vervolg verdient!

Cor Versteeg 06-11207577
Jaap Groeneveld 06-30568444